fbpx

Regulamin promocji “Transitions w cenie białych”:

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej “Transitions w cenie białych”, (zwana dalej Promocja), której Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3.

Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675),

 1. Czas i miejsce akcji promocyjnej:

Promocja trwa od 13.03.2023 r. do 31.05.2023 r.

 1. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej:

Akcja promocyjna prowadzona jest w salonach INTER OPTYK mieszczących się na terenie Polski. Lista salonów dostępna jest na stronie internetowej www.interoptyk.pl w zakładce salony.

 1. Zasady korzystania z promocji “Transitions w cenie białych”
 • Promocja skierowana jest do dowolnej osoby, będącej klientem Salonu Inter Optyk (zwana dalej jako „Uczestnik”), która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu kompletnej pary okularów korekcyjnych tj. opraw oraz soczewek Inter Optyk (JZO)/JZO.
 • Promocja nie obowiązuje w przypadku montażu soczewek do oprawy własnej.
 • Promocja  “Transitions w cenie białych” obowiązuje tylko w przypadku zakupu kompletnej pary okularów korekcyjnych tj. opraw oraz soczewek Inter Optyk (JZO)/JZO
 • Promocja ” Transitions w cenie białych  ” nie dotyczy okularów przeciwsłonecznych. 
 • Rabat  naliczany jest od ceny regularnej szkieł okularowych zgodnych z aktualnym cennikiem Inter Optyk (JZO)/JZO.
 • Promocja dotyczy asortymentu tj. szkieł okularowych dostępnych w cennikach Inter Optyk (JZO)/JZO.
 • Produkty oferowane w promocji to produkty pełnowartościowe, objęte gwarancją producenta.
 • Uczestnik Akcji promocyjnej może skorzystać z niej wielokrotnie, w wyznaczonym czasie trwania Promocji.
 • Promocja “Transitions w cenie białych” nie łączy się z innymi promocjami, programami, czy ofertami przedstawionymi przez Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów, bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.
 • W ciągu 30 dni od momentu odebrania okularów z soczewkami Transitions, konsument bez podania przyczyny może wymienić soczewki Transitions na soczewki bezbarwne o tych samych mocach, indeksie, powłoce, bez jakiejkolwiek dopłaty ze strony klienta i zwrotu ze strony Inter Optyk. 
 • Katalogiem pierwszego wyboru są soczewki marki Inter Optyk (JZO). W przypadku braku dostępności danego rozwiązania w tym katalogu, obowiązuje katalog marki JZO.
 • Promocja nie dotyczy multi pary.
 1. Postanowienia końcowe Regulaminu
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona, do wglądu w Salonach Optycznych Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
 • Po odwołaniu Promocja przestaje obowiązywać.
 • Regulamin promocji dostępny jest do wglądu dla Klienta w salonach Inter Optyk.
 1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 1. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.
Menu