fbpx

Regulamin programu: Karta Dużej Rodziny

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia programu Karta Dużej Rodziny. (zwana dalej jako Program), której Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675).

 1. Czas i miejsce akcji promocyjnej:
  Program trwa od 21.06.2023 r. do odwołania.
 2. Miejsce prowadzenia Programu:
  Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich stacjonarnych salonach Organizatora ( lista salonów dostępna na stronie www.interoptyk.com.pl) z wyłączeniem sklepu internetowego.
 1. Zasady korzystania z Programu:
  • Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, konsumentów, którzy wyrażą chęć skorzystania z Programu ( zwany dalej jako Uczestnik). Warunkiem powyższego jest okazanie Pracownikowi Salonu Optycznego Organizatora ważnej Karty Dużej Rodziny.
  • Karta Dużej Rodziny służy wsparciu rodzin z co najmniej trójką dzieci.
  • Karta Dużej Rodziny zostaje wydana w myśl Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.)
  • W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które dokonują zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. takie, które w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego nie posiadają statutu konsumenta.
  • Osoba ( Uczestnik) spełniający wymagania niniejszego Regulaminu może skorzystać ze zniżki na następujących zasadach:

  a) – 15% na wybrane oprawy korekcyjne marek: La Bella, Viccelli, Solano, Vasco (z wyłączeniem marek: Luxottica, Kering, United Vision, Dita, Maybach),

  b) – 20% na okulary przeciwsłoneczne Polar Zone,

  c) – 15% na oprawy korekcyjne znajdujące się w ofercie dziecięcej ( strefa kids),

  d) – 20% na okulary przeciwsłoneczne znajdujące się w ofercie dziecięcej (strefa kids).
 1. Zniżka naliczana jest od ceny regularnej widocznej na metce okularów. W żaden sposób nie może być ona wymieniana na gotówkę.
 2. Okulary wchodzące w skład Programu to produkty pełnowartościowe, objęte gwarancją producenta.
 3. Program nie łączy się z innymi promocjami, programami, czy ofertami przedstawionymi przez Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów, bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.
 1. Reklamacje i adres do korespondencji
  a. Wszelkie reklamacje, dotyczące Programu można zgłaszać pisemnie na adres: Ul. Adama Mickiewicza 3, Andrychów 34 – 120;
  lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Organizatora: reklamacje@interoptyk.com.pl, Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać w salonie Inter Optyk w Katowicach(Galeria Katowicka) ul. 3 Maja 30.
  b. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do salonu reklamowanych okularów wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura).
  c. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listem poleconym lub wiadomością e-mail.
  d. Regulamin jest dostępny w Salonach Optycznych oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.interoptyk.pl
 1. Postanowienia końcowe Regulaminu
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Programu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona, do wglądu w Salonach Optycznych Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
 • Po odwołaniu Program przestaje obowiązywać.
 • Regulamin promocji dostępny jest do wglądu dla Klienta w salonach Inter Optyk.

9. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.


Menu