fbpx

Regulamin Akcji promocyjnej
„Kup okulary i zobacz mecz naszych siatkarzy”

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Akcji promocyjnej przeprowadzonej wyłącznie w Salonie Optycznym Organizatora, mieszczącym się w Skawinie przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 2B, o nazwie ” Kup okulary i zobacz mecz naszych siatkarzy”, (zwany dalej Akcja), którego Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675),

§1.
Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Akcji może wziąć udział dowolna osoba fizyczna ( zwana dalej Uczestnikiem), która w dniu 22 lipca 2023 r., o określonej godzinie w Regulaminie przyjdzie do Salonu Optycznego ( wskazanego w Regulaminie) Organizatora i dokona zakupu dowolnej, kompletnej pary okularów (szkła plus oprawy).
 3. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci biletu na mecz za 1 zł jest to aby:
  W dniu 22.07.2023 r., w godzinach pracy salonu optycznego tj. od 9:00 do 13:00 Uczestnik dokonał zakupu kompletnej pary okularów (szkła plus oprawy), marka opraw dowolna, wybrana przez Uczestnika.
 4. Cena opraw nie podlega rabatowi – jest zgodna z metką ,widoczną na klipsie produktu,
 5. Szkła korekcyjne zgodne z wyborem Uczestnika ( bez znaczenia konstrukcja, powłoka, indeks),
 6. Organizator zastrzega, że w przypadku dokonania zakupu kompletnej pary okularów (szkła plus oprawy) przewiduje rabat w wysokości – 20 % na szkła korekcyjne.
 7. Rabat naliczany jest od ceny regularnej, katalogowej.
 8. Rabat -20% dotyczy tylko szkieł korekcyjnych marki Inter Optyk,
 9. Organizator gwarantuje, że w przypadku wystąpienia braku wybranej przez Uczestnika soczewki w katalogu Organizatora istnieje możliwość skorzystania z dostępnego katalogu Producenta JZO z rabatem – 20 %.
 10. Rabat ( – 20% ) nie łączy się z innymi rabatami, promocjami obowiązującymi w tym dniu.
 11. Organizator zastrzega, że z akcji wyłączona jest promocja o nazwie „ multipara”.

§2.
Czas i miejsce konkursu:

 1. Akcja rozpoczyna i kończy się w dniu 22.07.2023 r
 2. Akcja przeprowadzona będzie w salonie optycznym Organizatora mieszczącym się w Skawinie przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 2B.

§3.
Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Organizator przewiduje Nagrodę w postaci biletów ( w ilości 10 szt.) na mecz siatkarzy polskiej reprezentacji.
  • 8 ( osiem) biletów:
  W dniu 18.08. 2023 r., godz. 17:30
  Włochy – Francja
  Polska – Słowenia
  oraz
  • 2 (dwa) bilety:
  W dniu 20 08 2023 r., godz. 15:00
  Francja – Słowenia
  Polska – Włochy
 2. Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z winy Uczestnika.
 4. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 6. Zwycięzcy przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4.
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Akcji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona na portalu społecznościowym Instagram. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
 2. Po odwołaniu Akcji przestaje obowiązywać.
 3. Regulamin Akcji dostępny jest do wglądu w salonach Inter Optyk.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

§5.
Dane osobowe


Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.

Menu