fbpx

Regulamin promocji “Dzień Dziecka z Inter Optyk”. Soczewki za 1 zł.
Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej ” Dzień Dziecka z Inter Optyk – Soczewki za 1 zł”. (zwana dalej Promocja),której
Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675).

I. Czas i miejsce akcji promocyjnej:
Promocja trwa od 01.06.2023 r. do odwołania

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna prowadzona jest w salonach optycznych Organizatora mieszczących się na terenie kraju ( lista salonów dostępna na stronie www.interoptyk.pl).

III. Zasady korzystania z promocji „Dzień Dziecka z Inter Optyk”

 1. Promocja skierowana jest do dowolnej osoby w wieku do 16 roku życia będącej klientem Salonu Inter Optyk (zwana dalej jako „Uczestnik”), która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu kompletnej pary okularów ( szkła + oprawy).
 2. Organizator zastrzega, że cena regularna oprawy okularowej, wchodzącej w skład kompletnej pary ( szkła+ oprawy) to cena pierwotna, która nie podlega żadnym rabatom. Cena widoczna jest na klipsie dołączonym do oprawy.
 3. Przy zakupie kompletnej pary okularów dla Uczestnika do lat 16 tj. (szkła + oprawa), jeśli w ciągu roku zmieni się moc szkieł, Organizator gwarantuje wymianę soczewek na nowe o nowych mocach za 1 zł.
 4. Uczestnik w trakcie obowiązywania Promocji może skorzystać z oferty, która obejmuje soczewki:
  a) 1.5 Inter Optyk Blue UV (cena cennikowa za parę + cena opraw), a jeśli moc się zmieni w ciągu roku od dnia zakupu to Organizator gwarantuje wymianę szkieł na 1.5 Inter Optyk Economic.
  b) 1.6 Inter Optyk Blue UV (cena cennikowa za parę + cena opraw), a jeśli moc się zmieni w ciągu roku od dnia zakupu to Organizator gwarantuje wymianę szkieł na 1.6 Inter Optyk Economic.
  c) Organizator zastrzega, że w przypadku zmiany mocy widzenia (jak przedstawiono w punktach powyżej) gwarantuje w terminie do roku od dnia
  zakupu kompletnej pary okularów wymianę szkieł z „nową” mocą widzenia w cenie 1 zł.
  d) Organizator zastrzega, że do powyższej ceny 1 zł zostanie doliczona kwota 50,00 zł za montaż soczewek.
 5. Soczewki oferowane w promocji to produkty pełnowartościowe, objęte gwarancją producenta.
 6. Uczestnik Akcji promocyjnej może skorzystać z niej wielokrotnie, w wyznaczonym czasie trwania Promocji.
 7. Promocja ” Dzień Dziecka w Inter Optyk – Soczewka za 1 zł” nie łączy się z innymi promocjami, programami, czy ofertami przedstawionymi przez
  Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów, bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.
 8. Organizator, zastrzega, że Uczestnik, który chce zrealizować uprawnienie do dofinansowania zakupu soczewek korekcyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie może skorzystać z Promocji objętej niniejszym Regulaminem.

IV. Zasady korzystania z promocji „Dzień Dziecka z Inter

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać pisemnie na adres: Ul. Adama Mickiewicza 3, Andrychów 34 – 120; lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Organizatora: reklamacje@interoptyk.com.pl, z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji z akcji promocyjnej „ Dzień dziecka w Inter Optyk – Soczewka za 1 zł”
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do salonu reklamowanych okularów wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura).
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listem poleconym lub wiadomością e-mail.
 4. Regulamin jest dostępny w Salonie Optycznym oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.interoptyk.pl

V. Postanowienia końcowe Regulamin

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia,bądź skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona, do wglądu w Salonach Optycznych Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
 2. Po odwołaniu Promocja przestaje obowiązywać.
 3. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu dla Klienta w salonach Inter Optyk.
Menu