fbpx

Regulamin promocji “Szkła do drugiej pary za 1 zł”:


Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej ” Szkła do drugiej pary za 1 zł “, (zwana dalej Promocja), której Organizatorem jest Inter Optyk Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w 34 – 120 Andrychów, ul. Adama Mickiewicza 3. Dane rejestrowe spółki: ( Nip: NIP: 5512620783, KRS: KRS: 0000536675),

 1. Czas i miejsce akcji promocyjnej:
  Promocja trwa od 13.03.2023 r. do odwołania.
 2. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej:
  Akcja promocyjna prowadzona jest w salonach INTER OPTYK mieszczących się na terenie Polski. Lista salonów dostępna jest na stronie internetowej www.interoptyk.pl w zakładce salony.
 3. Zasady korzystania z promocji ” Szkła do drugiej pary za 1 zł “
  • Promocja skierowana jest do dowolnej osoby, będącej klientem Salonu Inter Optyk, która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu dwóch kompletnych pary okularów korekcyjnych tego samego dnia tj. opraw oraz soczewek Inter Optyk (IO/JZO).
  • Promocja nie obowiązuje w przypadku montażu soczewek do oprawy własnej.
  • Promocja nie dotyczy soczewek mineralnych, dwuogniskowych oraz działu
  PRAKTIS / ECONOMIC katalogu (IO/JZO)
  • Promocja ” Szkła do drugiej pary za 1 zł ” obowiązuje tylko w przypadku zakupu dwóch kompletnych par okularów korekcyjnych (również barwionych) tego samego dnia, dla tego samego klienta tj. opraw oraz soczewek Inter Optyk (IO/JZO)
  • Rabat naliczany jest od ceny regularnej jednej pary szkieł okularowych zgodnych z aktualnym cennikiem.
  • Promocja dostępna jest tylko w następującej konfiguracji (parach):
  a) jednoogniskowe + jednoogniskowe
  b) progresywne + progresywne
  c) progresywne + biurowe
  • Organizator zastrzega sobie, że w przypadku realizacji zamówienia z „recepty” promocja
  obejmuje moce szkieł z tej samej recepty.
  • Druga para szkieł objęta jest promocją „ Szkła do drugiej pary za 1 zł ”
  • Rabat „ Szkła do drugiej pary za 1 zł” naliczany jest od ceny niższej drugiej pary soczewek.
  • Produkty oferowane w promocji to produkty pełnowartościowe, objęte gwarancją
  producenta.
  • Uczestnik Akcji promocyjnej może skorzystać z niej wielokrotnie, w wyznaczonym czasie trwania Promocji.
  • Promocja ” Szkła do drugiej pary za 1 zł ” nie łączy się z innymi promocjami, programami, czy ofertami przedstawionymi przez Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów, bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.
 4. Postanowienia końcowe Regulaminu
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym wydłużenia, bądź skrócenia czasu trwania Promocji w dowolnym terminie. Informacja o zmianie
  Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) zostanie udostępniona, do wglądu w Salonach Optycznych Organizatora. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw, nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.
  • Po odwołaniu Promocja przestaje obowiązywać.
  • Regulamin promocji dostępny jest do wglądu dla Klienta w salonach Inter Optyk.
 5. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 6. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych jest INTER OPTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 34-120 Andrychów, Pl. Adama Mickiewicza 3. Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych RODO znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.interoptyk.pl w zakładce INFORMACJE – RODO.
Menu